นิกะชิ http://nikaci.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=4&gblog=83 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day1--เริ่มต้นใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=4&gblog=83 Thu, 01 Jan 2015 17:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-03-2014&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-03-2014&group=4&gblog=82 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day32--หายไปนานสรุปผลน้ำหนักสักหน่อย]]> ปัจจุบัน(เปลี่ยนแปลงไป) น้ำหนัก54.9-----------------------....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-03-2014&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-03-2014&group=4&gblog=82 Mon, 10 Mar 2014 13:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-02-2014&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-02-2014&group=4&gblog=81 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-02-2014&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-02-2014&group=4&gblog=81 Wed, 19 Feb 2014 22:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-02-2014&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-02-2014&group=4&gblog=80 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-02-2014&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-02-2014&group=4&gblog=80 Sun, 16 Feb 2014 21:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-02-2014&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-02-2014&group=4&gblog=79 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day8--วาเลนไทน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-02-2014&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-02-2014&group=4&gblog=79 Fri, 14 Feb 2014 15:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-02-2014&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-02-2014&group=4&gblog=78 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day7---เริ่มใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-02-2014&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-02-2014&group=4&gblog=78 Thu, 13 Feb 2014 19:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-01-2014&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-01-2014&group=4&gblog=77 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day1---ไม่มีคำว่าล้มเหลวตราบใดที่เราไม่ละความพยายาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-01-2014&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-01-2014&group=4&gblog=77 Thu, 23 Jan 2014 21:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-10-2012&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-10-2012&group=4&gblog=76 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day155]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-10-2012&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-10-2012&group=4&gblog=76 Mon, 15 Oct 2012 14:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-10-2012&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-10-2012&group=4&gblog=75 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day154]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-10-2012&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-10-2012&group=4&gblog=75 Sun, 14 Oct 2012 18:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-10-2012&group=4&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-10-2012&group=4&gblog=74 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day153]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-10-2012&group=4&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-10-2012&group=4&gblog=74 Sat, 13 Oct 2012 18:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-10-2012&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-10-2012&group=4&gblog=73 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day152--เบื่ออาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-10-2012&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-10-2012&group=4&gblog=73 Fri, 12 Oct 2012 20:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-10-2012&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-10-2012&group=4&gblog=72 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day151]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-10-2012&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-10-2012&group=4&gblog=72 Thu, 11 Oct 2012 20:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-10-2012&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-10-2012&group=4&gblog=71 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day149]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-10-2012&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-10-2012&group=4&gblog=71 Tue, 09 Oct 2012 18:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-10-2012&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-10-2012&group=4&gblog=70 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day148--ซิสเลอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-10-2012&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-10-2012&group=4&gblog=70 Mon, 08 Oct 2012 18:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-10-2012&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-10-2012&group=4&gblog=69 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day147]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-10-2012&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-10-2012&group=4&gblog=69 Sun, 07 Oct 2012 16:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=06-10-2012&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=06-10-2012&group=4&gblog=68 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day146--เว็บไซต์ดีดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=06-10-2012&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=06-10-2012&group=4&gblog=68 Sat, 06 Oct 2012 22:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-10-2012&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-10-2012&group=4&gblog=67 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day145--สรุปผลซะหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-10-2012&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-10-2012&group=4&gblog=67 Fri, 05 Oct 2012 9:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-10-2012&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-10-2012&group=4&gblog=66 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day144---กินเก่งมากช่วงนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-10-2012&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-10-2012&group=4&gblog=66 Thu, 04 Oct 2012 19:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-09-2012&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-09-2012&group=4&gblog=65 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day138]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-09-2012&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-09-2012&group=4&gblog=65 Fri, 28 Sep 2012 19:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-09-2012&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-09-2012&group=4&gblog=64 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day137--สรุปผลสามเดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-09-2012&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-09-2012&group=4&gblog=64 Thu, 27 Sep 2012 13:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-09-2012&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-09-2012&group=4&gblog=63 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day136--กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-09-2012&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-09-2012&group=4&gblog=63 Wed, 26 Sep 2012 21:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-09-2012&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-09-2012&group=4&gblog=62 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day135]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-09-2012&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-09-2012&group=4&gblog=62 Tue, 25 Sep 2012 17:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-09-2012&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-09-2012&group=4&gblog=61 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day134]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-09-2012&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-09-2012&group=4&gblog=61 Mon, 24 Sep 2012 15:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-09-2012&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-09-2012&group=4&gblog=60 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day133]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-09-2012&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-09-2012&group=4&gblog=60 Sun, 23 Sep 2012 20:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-09-2012&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-09-2012&group=4&gblog=59 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day132]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-09-2012&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-09-2012&group=4&gblog=59 Sat, 22 Sep 2012 16:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-09-2012&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-09-2012&group=4&gblog=58 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day131---1สัปดาห์แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-09-2012&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-09-2012&group=4&gblog=58 Fri, 21 Sep 2012 18:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-09-2012&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-09-2012&group=4&gblog=57 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day130]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-09-2012&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-09-2012&group=4&gblog=57 Thu, 20 Sep 2012 9:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-09-2012&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-09-2012&group=4&gblog=56 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day129]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-09-2012&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-09-2012&group=4&gblog=56 Wed, 19 Sep 2012 21:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-09-2012&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-09-2012&group=4&gblog=55 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day128]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-09-2012&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-09-2012&group=4&gblog=55 Tue, 18 Sep 2012 21:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-09-2012&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-09-2012&group=4&gblog=54 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day127]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-09-2012&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-09-2012&group=4&gblog=54 Mon, 17 Sep 2012 14:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-09-2012&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-09-2012&group=4&gblog=53 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day126]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-09-2012&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-09-2012&group=4&gblog=53 Sun, 16 Sep 2012 21:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-09-2012&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-09-2012&group=4&gblog=52 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day125---หาซื้อดัมเบลใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-09-2012&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-09-2012&group=4&gblog=52 Sat, 15 Sep 2012 15:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-09-2012&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-09-2012&group=4&gblog=51 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day124---ต้องพยายามทานโปรตีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-09-2012&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-09-2012&group=4&gblog=51 Fri, 14 Sep 2012 7:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-09-2012&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-09-2012&group=4&gblog=50 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day123---จะเริ่มเล่นเวทละนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-09-2012&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=13-09-2012&group=4&gblog=50 Thu, 13 Sep 2012 16:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-09-2012&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-09-2012&group=4&gblog=49 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day122--45.9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-09-2012&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-09-2012&group=4&gblog=49 Wed, 12 Sep 2012 16:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-09-2012&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-09-2012&group=4&gblog=48 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day121--46.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-09-2012&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-09-2012&group=4&gblog=48 Tue, 11 Sep 2012 14:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-09-2012&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-09-2012&group=4&gblog=47 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day120]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-09-2012&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-09-2012&group=4&gblog=47 Mon, 10 Sep 2012 22:21:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-09-2012&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-09-2012&group=4&gblog=46 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day119]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-09-2012&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-09-2012&group=4&gblog=46 Sun, 09 Sep 2012 17:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-09-2012&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-09-2012&group=4&gblog=45 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day118---สรุปผลซะหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-09-2012&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-09-2012&group=4&gblog=45 Sat, 08 Sep 2012 18:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-09-2012&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-09-2012&group=4&gblog=44 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day117---หายไปนานเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-09-2012&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-09-2012&group=4&gblog=44 Fri, 07 Sep 2012 6:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-08-2012&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-08-2012&group=4&gblog=43 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day104]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-08-2012&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-08-2012&group=4&gblog=43 Sat, 25 Aug 2012 20:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-08-2012&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-08-2012&group=4&gblog=42 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day103---เห็นเลข 5 แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-08-2012&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-08-2012&group=4&gblog=42 Fri, 24 Aug 2012 16:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-08-2012&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-08-2012&group=4&gblog=41 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day102]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-08-2012&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-08-2012&group=4&gblog=41 Thu, 23 Aug 2012 17:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-08-2012&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-08-2012&group=4&gblog=40 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day101]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-08-2012&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=22-08-2012&group=4&gblog=40 Wed, 22 Aug 2012 18:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-08-2012&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-08-2012&group=4&gblog=39 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day100แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-08-2012&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-08-2012&group=4&gblog=39 Tue, 21 Aug 2012 21:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-08-2012&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-08-2012&group=4&gblog=38 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day99---เฮ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-08-2012&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-08-2012&group=4&gblog=38 Mon, 20 Aug 2012 18:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-08-2012&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-08-2012&group=4&gblog=37 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day98----อยากกินไปหมดเลือกไม่ถูกเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-08-2012&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-08-2012&group=4&gblog=37 Sun, 19 Aug 2012 19:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-08-2012&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-08-2012&group=4&gblog=36 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day97----กว่าจะเล่นเนทได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-08-2012&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-08-2012&group=4&gblog=36 Sat, 18 Aug 2012 22:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-08-2012&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-08-2012&group=4&gblog=35 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day90--(ขอบ่น)จะผอมมั๊ยเนี่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-08-2012&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-08-2012&group=4&gblog=35 Sat, 11 Aug 2012 9:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-08-2012&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-08-2012&group=4&gblog=34 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day88-89]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-08-2012&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-08-2012&group=4&gblog=34 Fri, 10 Aug 2012 9:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-08-2012&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-08-2012&group=4&gblog=33 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day85-87]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-08-2012&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-08-2012&group=4&gblog=33 Wed, 08 Aug 2012 18:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-08-2012&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-08-2012&group=4&gblog=32 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day84--บวมได้อีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-08-2012&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=05-08-2012&group=4&gblog=32 Sun, 05 Aug 2012 15:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-08-2012&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-08-2012&group=4&gblog=31 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day82-83ขาขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-08-2012&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=04-08-2012&group=4&gblog=31 Sat, 04 Aug 2012 7:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=02-08-2012&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=02-08-2012&group=4&gblog=30 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day81]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=02-08-2012&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=02-08-2012&group=4&gblog=30 Thu, 02 Aug 2012 15:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-08-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-08-2012&group=4&gblog=29 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day80--พัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-08-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-08-2012&group=4&gblog=29 Wed, 01 Aug 2012 18:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=31-07-2012&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=31-07-2012&group=4&gblog=28 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day79--สรุปน้ำหนักเดือนกรกฏาคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=31-07-2012&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=31-07-2012&group=4&gblog=28 Tue, 31 Jul 2012 18:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=30-07-2012&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=30-07-2012&group=4&gblog=27 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day78--ดีใจมีคนทักว่าผอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=30-07-2012&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=30-07-2012&group=4&gblog=27 Mon, 30 Jul 2012 17:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=29-07-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=29-07-2012&group=4&gblog=26 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day77-เมื่อวานกินเยอะแต่น้ำหนักคงที่ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=29-07-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=29-07-2012&group=4&gblog=26 Sun, 29 Jul 2012 8:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-07-2012&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-07-2012&group=4&gblog=25 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day76--ไปบ้านอาม่าคุณแฟนมาทานเยอะมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-07-2012&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-07-2012&group=4&gblog=25 Sat, 28 Jul 2012 17:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-07-2012&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-07-2012&group=4&gblog=24 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day75--กินป๊อปคอร์นเยอะไปหน่อยเจ็บคอเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-07-2012&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-07-2012&group=4&gblog=24 Fri, 27 Jul 2012 17:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-07-2012&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-07-2012&group=4&gblog=23 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day74--ออกกำลังแล้วรู้สึกสดชื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-07-2012&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-07-2012&group=4&gblog=23 Thu, 26 Jul 2012 17:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-07-2012&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-07-2012&group=4&gblog=22 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day73---ได้เห็นเลข 7 อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-07-2012&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=25-07-2012&group=4&gblog=22 Wed, 25 Jul 2012 17:00:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-07-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-07-2012&group=4&gblog=21 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day72]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-07-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=24-07-2012&group=4&gblog=21 Tue, 24 Jul 2012 17:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-07-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-07-2012&group=4&gblog=20 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day71]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-07-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=23-07-2012&group=4&gblog=20 Mon, 23 Jul 2012 16:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-07-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-07-2012&group=4&gblog=19 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day69]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-07-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=21-07-2012&group=4&gblog=19 Sat, 21 Jul 2012 19:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-07-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-07-2012&group=4&gblog=18 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day67-68--เปลี่ยนแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-07-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=20-07-2012&group=4&gblog=18 Fri, 20 Jul 2012 18:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-07-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-07-2012&group=4&gblog=17 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day66----วันพัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-07-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=18-07-2012&group=4&gblog=17 Wed, 18 Jul 2012 15:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-07-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-07-2012&group=4&gblog=16 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day65--ในที่สุดก็ได้สายยืดมาครอบครอง^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-07-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=17-07-2012&group=4&gblog=16 Tue, 17 Jul 2012 18:15:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-07-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-07-2012&group=4&gblog=15 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day64--หาซื้อbooty band ไม่ได้สักที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-07-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=16-07-2012&group=4&gblog=15 Mon, 16 Jul 2012 18:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-07-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-07-2012&group=4&gblog=14 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day63--วันที่2กับภาระกิจลดก้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-07-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=15-07-2012&group=4&gblog=14 Sun, 15 Jul 2012 8:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-07-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-07-2012&group=4&gblog=13 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day62--วันแรกกับการเริ่มภารกิจลดก้นดินระเบิด55]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-07-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-07-2012&group=4&gblog=13 Sat, 14 Jul 2012 10:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-07-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-07-2012&group=4&gblog=12 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day60]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-07-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-07-2012&group=4&gblog=12 Thu, 12 Jul 2012 13:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-07-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-07-2012&group=4&gblog=11 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day59]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-07-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-07-2012&group=4&gblog=11 Wed, 11 Jul 2012 14:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-07-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-07-2012&group=4&gblog=10 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day58]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-07-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-07-2012&group=4&gblog=10 Tue, 10 Jul 2012 14:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-07-2014&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-07-2014&group=5&gblog=2 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงานมาแล้วเดือนนึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-07-2014&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-07-2014&group=5&gblog=2 Tue, 01 Jul 2014 19:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-06-2014&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-06-2014&group=5&gblog=1 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงานเดือนแรกกับที่ทำงานที่แรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-06-2014&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=19-06-2014&group=5&gblog=1 Thu, 19 Jun 2014 20:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-07-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-07-2012&group=4&gblog=9 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day57]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-07-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=09-07-2012&group=4&gblog=9 Mon, 09 Jul 2012 16:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-07-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-07-2012&group=4&gblog=8 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[day56]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-07-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=08-07-2012&group=4&gblog=8 Sun, 08 Jul 2012 16:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-06-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-06-2012&group=4&gblog=7 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการหลุดไป14วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-06-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=27-06-2012&group=4&gblog=7 Wed, 27 Jun 2012 23:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-06-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-06-2012&group=4&gblog=6 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[หลุดไป14วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-06-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=26-06-2012&group=4&gblog=6 Tue, 26 Jun 2012 21:17:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-06-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-06-2012&group=4&gblog=5 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day30พยายามกินตามค่าBMR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-06-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=12-06-2012&group=4&gblog=5 Tue, 12 Jun 2012 20:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-06-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-06-2012&group=4&gblog=4 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day29รวมลดไป4โล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-06-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=11-06-2012&group=4&gblog=4 Mon, 11 Jun 2012 20:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-06-2012&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-06-2012&group=4&gblog=3 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day28 รวมลดไป 3.9 โล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-06-2012&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=10-06-2012&group=4&gblog=3 Sun, 10 Jun 2012 21:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-06-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-06-2012&group=4&gblog=2 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[Day25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-06-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=07-06-2012&group=4&gblog=2 Thu, 07 Jun 2012 16:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-05-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-05-2012&group=4&gblog=1 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติการลดความอ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-05-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=28-05-2012&group=4&gblog=1 Mon, 28 May 2012 22:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-05-2015&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-05-2015&group=3&gblog=2 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[氓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-05-2015&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=14-05-2015&group=3&gblog=2 Thu, 14 May 2015 14:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=3&gblog=1 http://nikaci.bloggang.com/rss <![CDATA[ความต่างระหว่าง刑事判决书และ刑事裁定书]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nikaci&month=01-01-2015&group=3&gblog=1 Thu, 01 Jan 2015 17:27:36 +0700